ljeto je bilo tih dana u Sarajevu i ja sam u tvojim očima prvi put za sve ove godine vidio svoju starost. tvoje su mi ruke sve mi je tvoje bilo blisko više nego vlastita koža. rekla si volim te te ljetne večeri na našem omiljenom mjestu rekla si volim te tiho kao drhtaj lišća na topoli iznad...

P O Z I V svim zainteresiranim studentima i studenticama da pošalju i predstave svoje autorske radove iz oblasti humanističkih nauka i umjetnosti i time uzmu učešće u kreiranju sadržaja četvrtog broja Časopisa Slovo. Časopis je namijenjen studentima i studenticama, prvenstveno, Filozofskog fakulteta u Sarajevu, ali...