Da Živimo gde Uvek je Proleće i Polja škrabaju šansone, Da Budimo se Kada Ne moramo, da Do nas Dopire Lavanda kroz Slabo odškrinuti prozor, Dok tvoja je Ruka pod mojom, a Tvoje su Noge Oko mene...

Godinu dana pre. Tada pišem o ljubavi. Ne znam ni sama gde mi je glava. Učim o lekovima za glavu. Bubam i ništa ne pamtim. Nazivam ga simpatijom, jer prvo ni sebi ne umem da opišem šta mi je i šta želim od njega. Celog života sam protiv veze u odeljenju, školi,...