U završnici polemike na temu odnosa knjige i filma ,,Derviš i smrt’’ valjalo bi obratiti pažnju na način na koji je predstavljeno vreme u knjizi i filmu. U prvom delu knjige radnja je prilično usporena, dominira laganiji tempo u pripovedanju. Ali, kako sazreva odluka Ahmeda...

Snimljen po romanu Meše Selimovića, u režiji Zdravka Velimirovića, 12. jula 1974. godine prikazan je film ,,Derviš i smrt’’. Uzimajući u obzir polazište da su film i knjiga dva potpuno samostalna umetnička dela, dolazimo do činjenice da se od nekih dobrih knjiga ne da napraviti...