Nisam glup čovek. Shvatam kompleksne pojmove poput vremena i prostora. Dobra i zla. Umem i lepo da se izrazim kada govorim o tome kako je sve to relativno. Ali kada se nađem pred ženom koja po vetru pusti kosu da joj padne do kukova, zaćutim. Nemam šta pametno za reći. Jer...