Oduvijek bješe sitna i neugledna. Crna ovca u familiji koja je samo borike rađala, kršne i stasite. A ona, krhke građe i tankog vrata sa kojeg se, često nezainteresovano i odsutno, kao da mu u stvari i ne pripada, klatilo usko i pjegavo lice. Još...