Pored mene su prolazile žene koje su mirisale na parfeme skupe ili jeftine sa mirom na licu hrabrošću u srcu sigurnošću u hodu a ja sam ona koja je mirisala na pab ona koja je nosila crne misli u sebi ona koja je za hrabrost samo čula ona koja je upoznala sva lica tuge ali i...