Onda kada je zova počela da cveta, umro je Džodi. Izašao je iz trošne kuće obrasle puzavicom i više se u nju nikada nije vratio. Otišao je usamljenik. Kržljava žalosna vrba. Siromah koji je voleo drveće. I svoj zarđali bicikl. Zborane ruke micao je hitro. Pomalo uplašeno i sramežljivo....