Klub studenata južne slavistike Filiozofskog fakulteta u Zagrebu raspisao je konkurs za sedmi broj časopisa za južnoslovenske jezike, književnost i kulturu, Balkan Express,  ovoga puta sa temom: Prevođenje. Vaše teorijske radove koji se tiču prevođenja u književnosti, umetnosti i kulturi, kao i vaše prevode južnoslovenske...