Na jednom mestu u blizini reke, Kada je leto i berba u toku, Glasno izgovoriš onu želju koja ti u peti prebiva. To je mesto gde svemir zaista kaže: “Može”. Iste večeri stigne osmeh u grad i stisak ruke od kog treperim čitave noći. Nadmećem se sa zvezdama ko će...