Ti, koji si toliko mlađi od mene Ti si dečak u telu odraslog muškarca A ja sam starica u telu mlade devojke   I mi smo se našli jedne večeri druge večeri treće večeri prvog jutra   U tvom stanu, U tvom krevetu. Svitalo je, Svirala je muzika, Tvoje ruke su oko mene.   Grlim dečaka, A ti grliš staricu sa okorelom dušom. Greješ...