Ne želim da ostanem samo spekulacija, nezadovoljna osrednjost, kad se pod njenom koprenom ne osećam ispunjeno. Ne želim da se o meni priča šta sam mogao, ili tek u priset da navru nekome blistava, al' retka magnovenja mog delanja. Ne želim da moje mogućnosti zatome u maglenim bregovima raspikućnog vremena. Ne! da gorećim mislima, nauznak, u...