Wacom Japanizam konkurs 2014

Regionalna konvencija posvećena japanskoj pop-kulturi
od 03. do 06. jula, Dom omladine Beograda
Teme konkursa:  „Svemir“ i „Slobodna tema
Najbolji radovi pristigli na konkurs za glavnu temu će dobiti vredne Wacom nagrade.
Najbolji radovi na slobodnu temu će takođe biti nagrađivani, ali simboličnim nagradama.
Uslovi konkursa:
1) Stil:
Poželjno je da su radovi u manga stilu, ali će biti prihvaćena i dela koja su samo vidno inspirisana Japanom. Radovi mogu biti u crno-beloj tehnici ili u boji.
2) Tehnika:
Poslati radovi mogu biti rađeni digitalno ili olovkom i drugim tehnikama. Na konkurs možete poslati digitalne radove, skenirane radove ili originale.
3) Originalnost:
Svaki rad mora da bude originalno delo svog autora. Prerađene ili precrtane radove drugih autora i digitalne montaže neće biti prihvaćene. Možete slati vaše originalne fanartove iz nekih anime/manga serijala, s tim što ste u obavezi da navedete koji je lik u pitanju i iz koje serije. U skladu sa ovim, neophodno je da svaki rad bude potpisan od strane autora. Uputstva za potpisivanje digitalnih radova ćete naći dalje u tekstu.
4) Slanje radova:
Originale radova, odnosno fizičke primerke vaših dela, možete poslati na adresu udruženja (Sakurabana, Bulevar Zorana Đinđića 115/28, Novi Beograd), ili ih lično doneti na nekom od okupljanja u klubu „Sakurabana“, Terazije 12, 2 sprat (svakog dana od 16-22h).
Digitalne radove možete poslati i na email adresu društva Sakurabana ([email protected]), sa naznakom “Wacom Japanizam konkurs”. Poslati radovi moraju biti u sirovom formatu (.psd, .pdf) i u rezoluciji od minimum 300 dpi kako bi mogli da budu odštampani. Radovi koji nisu zadovoljavajućeg kvaliteta neće biti prihvaćeni.
Broj poslatih radova nije ograničen. Slobodno možete poslati i svoje stare radove, pod uslovom da ih prethodno niste slali na neki drugi konkurs ili objavljivali na internetu (premijera mora biti na Japanizmu).
5) Potpis i naznaka teme:
Ukoliko šaljete originale:
Svaki rad koji pošaljete mora da bude potpisan i da ima naznaku za koju temu konkuriše. Potpis mora biti jasan i vidljiv na radu. Temu za koju rad konkuriše napišite na poleđini rada.
Ukoliko šaljete radove u elektronskoj formi:
Obavezno koristite obrazac za potpis koji možete naći na ovom linku: POTPIS
Obrazac treba da se nalazi u donjem desnom ćošku vašeg rada.
Elektronski potpis treba da sadrži: 1. Ime i prezime, 2. Godinu rođenja, 3. Temu za koju konkurišete.
Molimo vas da koristite srpska slova ŽĆČĐŠ. Hvala.
6) Rok:
Svi radovi koji stignu do 20. juna 2014. godine će ući u izbor za izložbu na konvenciji.
7) Adresa za slanje radova za konkurs:
Za originale:
Društvo Sakurabana
Sa naznakom za konkurs Japanizam 2012
Bul. Zorana Đinđića 115/28
Novi Beograd 11070
Uz rad je neophodno poslati i sledeće podatke:
Ime, prezime, datum rođenja, adresu, broj telefona, e-mail.
Za radove u elektronskoj formi:

J14-Konkurs-Izlozba

Tekst i fotografija: Japanizam

Nema komentara

Ostavi komentar