Tihujem ti dane

15. децембра 2017.

Najkraće pesme u životu pisala sam tebi,

Ne zato što sam imala malo šta šta da kažem,

Ni zato što neke reči neizrečene imaju veću vrednost.

 

Možda sam želela da ti u obliku stiha sletim na rame i ćutim.

Možda sam želela da otihujem reči zapečaćene u staroj lipi.

 

Da sam ti pisala duže pesme

Stopala bih se sa pesmama koje broje tvoju večnost.

 

Ako se pitaš zašto toliko ćutim

I zašto toliko malo kažem,

Patetika je obrnuto srazmerna tišini.

 

Da sam ti pisala duže pesme

Ne bi mi ostala ni jedna reč da je ćutim.

sloboda-blacksheep.rs

Autorka: Milena Perić

Izvor fotografija: pinterest.com