Ne ide mi se u Beograd ne posećuje mi se Filharmonija ne hoda mi se ulicom Kneza Mihaila ne odlazi mi se u Jugoslovensko Dramsko ne raspravlja mi se o zaslužnim građanima našeg glavnog grada niti o njihovim dostignućima. Ne priča mi se o životu u učmaloj sredini prepunoj dvoličnosti i lica sa maskama. Ne pliva mi se nemirnim vodama Save ne gleda...