Jednog sasvim običnog dana, postala sam zlatna ribica. Okrenula sam se oko sebe i za trenutak ugledala dobro poznati akvarijum kako me posmatra. Brzi pokret peraja, jedan namig i krenula sam da plivam. Sve je ovo bilo tako lako, tako poznato, tako moje. Prolazili su...