Odavno se Beograd nije ovako zaledio. Oduvek je, priznajem, imao neki čudan šmek u tom usijanom asfaltu, ali nikada ga nisam video ovako utučenog. Mislim umeo je nekada da me uplaši, onako silovito, kao kada se noć spusti na Dunav. I pustio bih ga da me...