Kažem mu ljubav I srce preskoči takt Kao ja što preskačem pukotine Na pločnicima I ivičnjacima Dok hodam kao po liniji Života A ljubav je uvek Pitanje života Ne kao Pitanje života ili smrti Već životinjske borbe Za uživanjem u nežnosti To je rascep ličnosti Za kojim čeznem dok sanjam A kroz tu pukotinu gledam Kako klijaš prkosno Magično Kao pasulj Iz...