Žmu je jedini čovek na svetu koji je zbog prevelike sreće zaglavio u bolnici. Svaka bajka treba da počne sa: bio jednom jedan princ. Ili bila jednom jedna princeza. Naša bajka počinje sa: bio jednom jedan Žmu koji je zbog prevelike sreće što je postao tata –...

    Bururet – vrtoglavica.     Vrtoglavica (vertigo) – poremećaj orijentacije koji se manifestuje snažnom iluzijom kretanja u prostoru.      Ja – žrtva vrtoglavice. Njen poklonik, pratilac. Jurim je kao mahnita, u stopu za njom. Njena sam senka. Ona je moj spas.      Od kada pamtim sa mnom je....