Nekada se desi - Svestan si Nalaziš se u krugovima.   Sami Veneovi dijagrami, Preseci jata ljudi Zaboravljenih unija, Letećih godina.   Koreni i grane U dimu ubijenog vremena Koje na kraju i nas same Neumoljivo prebacuju.   Na putu za četvrtak, Pratiš obuvene kazaljke Na grotesknoj raskrsnici.   Kraj je Tvoja početna stranica. Autorka: Petra Vidaković Cvetković Fotografija: favim.com ...