- Pa kako to tako? - On je težak čovjek, ali to nije od danas. To nije od juče. To je tako oduvijek. Sa njim nema sporazuma. Sa njim nema lijepo. Juče sam, nakon što sam završila posao, sjela u tramvaj i tom linijom otišla do kraja....

Jeste, u svetu se dešavaju velike stvari. Na kraju krajeva, dešavaju se i na našim državnim granicama, ne tako daleko od nas. Ali kad živiš u provinciji, imaš tu jednu veliku nedaću – ništa ti nije dovoljno blizu. Provincija boluje od izolacije, od tužne ušuškanosti....