Svi mi verujemo u različite stvari i imamo različita ubeđenja. I pozitivna i negativna. Ona čine da posmatramo život na određeni način. I da se na određeni način ponašamo. Ovo možda zvuči apstraktno, ali nije. I Vi i ja se ponašamo prema onome u šta duboko verujemo,...