Prvo prolazite kružne pokrete oko srca jedno drugom. Kao da se radi o nekom neprocenjivom umetničkom delu. Obazrivo, tiho i pomalo pobožno. Sa velikim poštovanjem i zazorom. Onda ti kružni pokreti prerastu u korake. Zajedno pešačite, upisujete vašu ljubav u mapu ulice, naselja, grada. Posle se...

Tvoj san je jedna pijana obala za sve moje mamurne ptice. Tamo su ljudi psovali suncokrete, a noć se zvezdala u lišću. Ne budi se, zbog onih ljudi sa licem od peska koje uvek pitam, u prolazu, koliko bi me volela da ti onog dana, nad modrim usnama Beograda nisu uzeli sluh za moja tri duga akorda? Od tada, ja imitiram loše naštimovani klavir. Ne budi se. Još uvek možemo da...

I kada odeš, Sretaćemo se U mislima, Mojim snovima, Na poslednjim stanicama, U praznim tramvajima I to će biti dani Bez tvog glasa, Dodira, Uzdaha Na mom jastuku. I kada odeš, Ja ću pisati O prošlosti, Sadašnjosti, O budućnosti neću Jer je nećemo imati, O tebi, O sebi, Pesme, Knjige, Možda ću ćutati Ili plakati, Ali jedno je sigurno I kada odeš, Ja ću pamtiti. Autorka: Marija Jovanović Fotografija: tumblr.com ...