Ako se dogodi da ne napišem više nijednu pesmu tu ću odluku doneti večeras nešto iza ponoći u vidno pijanom stanju sit porušenih ideala izneverenih prijateljstava i noževa što se godinama zarivaju u moja leđa. Ako se dogodi da zaboravim ko sam, i zbog čega sam do sada ovaj život vodio to ću podeliti sa čitavim svetom u testament natopljen, crnim mastilom. Ako se dogodi da poželim da ugasim svaku emociju u...

Odluka je konačno doneta. Testament je sačinjen i nadam se da leži zapečaćen u sefu mog advokata. Identičnu kopiju oporuke predao sam drugu iz detinjstva zajedno sa spisima, iskopinama i mapama. U prijatelja imam više poverenja. Šator sa opremom sam postavio u okolini sela Masurica,...

  Napolju su već gusti zraci nasleđenog sunca uveliko osvetljavali nasleđena stabla nasleđenog vrta, kada se promeškoljio u svojoj nasleđenoj fotelji i opsovao nešto na svom nasleđenom jeziku. I ta psovka, znao je to dobro, bila je jednako nasleđena kao i usta sa kojih se prevalila. Gornja,...