Objavite Ovu Pesmu. Pažnja. Ovde ću izneti neke tuge koje su Bolele hiljadu godina Ali su nestale posle jednog milkšejka I stripa o paucima sa marsa.   Objavite ovu pesmu. Čista je. Barem ne isprskana. Nema ova pesma svrhu, Priznajem. Ima svrhu da je objavite. Ali šta to danas ima svrhu? Možda milkšejkovi i stripovi Posle odlaska jedne žene.   Kažu Da i nisam nešto...

  Dobra namera je dobra Samo ako izgleda poznato i umirujuće Još sa prvih deset metara Uz lepe reči, A sve gvozdenija vrata.   Laži su bele. Potencijali svake boje, Optičke iluzije prostranstva, Dok crtamo sopstvene Duge Puteve, Na račun sopstvene s(a)vesti.   Merilo je brzina Koraka sve tri kazaljke, Obe ili sve četiri noge Ako prihvatimo da smo životinje, Krvavo zloupotrebljavamo Nešto što zovemo...

Kao i svakog vikenda Svratim do svog bara Gde se skupljaju oni koji su odustali od života, Okoreli pijanci, večiti sanjari Povremeno se pojavi neko novo lice Koje se više nikad ne vrati. Klimnem glavom starijem gospodinu u uglu šanka On je uvek ćutljiv i pije iz svoje krigle, Zatim se penjem uz drvene...