Nađe je na putu. Samu i žalosnu. Nezbrinutu. Ražalošćen, Pruži joj ruku: "Ustani malena! Idemo dalje! Ne daj da te dotuku!" Ona pogled diže. Osmijehnu se. Ustade. I priđe mu bliže. "Ko si ti? I zašto dolaziš Da kvariš patnju moju, Da tjeraš bol moj?" "Onaj sam u koga ne vjeruješ više, a čekala si ga cijeli život svoj." "Sanjam li?...