-Nije mi jasno kako te nikad ništa nije osporilo u tvojim ambicijima. Ni strah ni spoticanje.   -Slušaj, ja nisam kao ti. Ja ne znam da presedim dan u mraku. A, dovoljno je samo da upališ svetlo. Ja kad rešim da preležim dan to bude jer mi...