„Postoje samo dva načina da živiš. Jedan je - kao da ništa nije čudo. Drugi je - kao da je sve čudo.“ ...