- Kad ćeš da pišeš o ljubavi? - pitala me je. - Šta tu ima da se piše, kad su oni mnogo pametniji od mene već napisali, oslikali, rekli? - osmehivala sam se. - Dobro, a da onda pišeš o onome što te pokreće? Tako sam ja sela...