Ne razumem neke nove klince i njihove modne i životne izbore. Dečaci ne mogu bez leptir-mašne i kravate, devojčice bez šljokica i štikli. Mi smo i bez tih detalja: leteli, sijali i bili visoko.   Kad sam ja bila „neka nova klinka“, ja sam htela slobodu, da...

U vrtlogu ludila i mira počiva priča o nama. Toliko zrelosti i nezrelosti u jednoj ženi, toliko latentnog nemira i ljubavi u jednom muškarcu. Ljubav je razapeta pokušajima da spoji ambivalentni pristup u nastojanja da se dodirnemo bar milimetrom naših duša. Duše su vapile za...

Koračala je kroz život na oštrim vrhovima baletskih cipelica. Njeni pokreti bili su strast, bili su snaga, spokoj i nemir, nesklad i red, bili su savršenstvo. Njena slika krasila je zidove i njeno ime odzvanjalo je po holovima i provlačilo se kroz usta i uši,...