Seneka je rekao: “Ko je svugde nije nigde”. Više mi odgovara to nigde no biti na bilo kom mestu bez njega. Bez Žmua, ne Seneke. Posle 6 nedelja vraća se kući. Žmu, ne Seneka. Bili su to dugi dani, a ja sam ih upakovala u jurnjavu,...

    Seneka Filozof (Lucije Eneja Seneka) bio je istaknuti rimski književnik u doba Neronove vladavine. Poticao je iz bogate i moćne porodice, tako da je imao priliku da stekne najbolje obrazovanje koje mu je njegovo vreme moglo pružiti. Oslanjao se na stičku filozofiju, mnoga dela mu...