Meni se moja ljubav ruga pa ponavlja moje riječi dubokim glasom a ja njoj uzvratim pa oponašam nju kako oponaša mene samo još malo dubljim glasom i vice vresa mi se spuštamo spiralom od svakodnevnog tona do najdubljeg contralta do karikaturnog basa i još niže i dok nam se vilice ne ukoče i riječi ne zamagle i vrijeme ne...