Bio jedan dečko kome je mnogo bilo stalo do svojih stvari. Nije da je bio loš i da nije mario za ljude, naprotiv, bio je vanredno dobar i isto tako veoma mario za (naravno, njemu drage) ljude, ali je bio neobično vezan za stvari, pogotovo...