Jutro je na zalasku. A meni se ne budi. Novogodišnje lampice se hlade od celonoćnog isijavanja. To je samo maska. To je samo reklama. Dovode nam Novu godinu na vrata, pre vremena nam dovlače vrata i otvaraju prozore, na pragovima izuvijani papiri koji bi da...

  "Reklama potiče od latinske reči reclamo što znači javno oglašavanje.  Moderno reklamiranje se razvilo krajem devetnostog veka. Autor se koristio porukama koje su bile kombinacija informacije i emocije"-  kako bi privukao kupce, ili posmatrače. Dvadeset prvi vek je to pojednostavio i sveo na sušte informacije  i...