Suzdržavala sam i smeh i suze. Bio je februar i išla sam ka gradu. Oborila sam pogled i gledala u asfalt dok su bele linije promicale. Nije bilo lepo plakati u autobusu, nije bilo pametno ni smejati se na sav glas. Osećala sam da me...