ja čitav život spavam kad se prenem ceo svet sklopi oči   u gužvi tražim ruke koje najtužnije padaju sa kišom prolaznicima preporučujem knjige slušajući boju njihovog ćutanja dok mi parkovi opipavaju puls odlazim tiho da ne uplašim ptice   još uvek ne znam na koji grad da se oslonim kad se jednom probudim u praznom stanu svesna i svoja     Autorka: Božana Radenković Fotografija:...