Noćas vazduhom mrzlim podrhtavaju žice, Za mnom se klati pesma; Od duše, na jek glasa, otkinuće Suzu nikad stalu, ponovo palu, Posred ulice. I pošašaviće nedostajanja moja! U mraku, na čošku, Više niko ih ne čeka A požuriće, poludela, da zagrle Svime što u meni Ostalo je od čoveka Posle ljubavi, posle čekanja. Noćas vazduhom...