Život je poput vodopada koji nosi sve pred sobom i udara snažno o ivice jakih stena. Od mesta postanka kupi sve i poput crne rupe uvlači u sebe i nosi dalje, sjedinjuje. Uzima sve što mu se nađe na putu, što mu se ispreći,...