Skupljali smo se na trećem spratu zgrade radničkog univerziteta, u svečanoj sali. U doba komunuzma, taj prostor se koristio kao večernja škole za odrasle. Sada su tu bili sastanci anonimnih alkoholičara i narkomana. Dakle, finog sveta. Razglabali smo o svojim problemima, glumili da nam je...