Neka sad pucaju, kad nisu pucali na vreme, kažem ti. Ubio se onaj Miloš iz Đakovice, a pre njega neki Dragan iz Gnjilana. Kad se desio slučaj sa dečakom, baš sam o tome pričao ženi sa prvog sedišta. I ona radi u Beogradu. Većina putnika...

Moj dolazak u brda bio je obeležen potmulim vremenom. Kiša bi odagnala vrući, bolesni vazduh kojim je vetar donosio mirise termalnih izvora iz podnožja planine, ali nikako nije počinjala. Sunce se povremeno pomaljalo spuštajući ionako nizak pritisak i otežavajući uspon uz planinu. Nebo se čas...