Ranije je bilo lako putovati. Bio sam mlađi, mršaviji, naivniji, u boljoj formi. Svet još uvek nije bio u tolikoj krizi. Roditelji su mi bili zdravi. Konduktera često nisam ni morao da podmitim. Sa članskom kartom Ferijalnog saveza Ili koristeći Easy Travel Card Imao sam 50% legalnog i legitimnog popusta. Nijedan kondukter mi...