Razgovarali smo sa Aleksandrom Dašićem, glavnim i odgovornim urednikom i osnivačem magazina Portal Mladi. Iza leđa ovog mladog čoveka otkrićete Ameriku, protrčati kroz Evropu i Srbiju i saznati kako se stiže od bloga do ozbiljnog web portala. Ako pogledate sa njim u istom smeru, prikazaće...