Ako se ikada odlučim da ti napišem pesmu ta pesma neće biti posvećena Tebi. i dok je budeš iščitavala svojim nebeskoplavim očima nećeš ni slutiti da je njena struktura zasnovana na Tebi. Nećeš razumeti koga to pesnik, više od života voli ni šta je stihovima nameravao da ti kaže, nikada nećeš razumeti. Ako ikada napišem stih ili dva O ljubavi, TI...