̶  U sledeći ulazimo  ̶  tvrdila je Kristina, sigurna u svoje reči koje su zvučale kao naređenje. Do sada su propustile tri tramvaja. Nijedan nije odgovarao. Prvi je bio prepun, drugi je, pak, bio prazan, a treći je bio za garažu. Međutim, Nađa je znala da...