Kraj ljeta je onaj posljednji dan na plaži, vožnja s mora, skidanje nanogvice i ostavljanje u kutiju sa nakitom do slijedećeg ljeta. Kraj ljeta je ona čežnja kao u Laninim pjesmama. I ono kada mi stavljaš poljubac u dlan, kada naslonim glavu na tvoje rame dok...

Novembar Novembrom se strahovito razdelim na gomile pitanja bez reda. I takva bih se zgurala među tvoje misli očekujući da me ti novo nađeš. Odbijam da počnem tamo gde me tuđi šapati love. U novembru ja se samoj sebi otimam i kažem, znaš, samo se promašeni mogu pogoditi, šta će nama ljudi koji...