- Sve okej? - Ma gde. Besan sam brate. - Što? Zbog male? - Ma… - Možda može ta situacija da se zaobiđe nekako? - Ma neću ništa sad da zaobilazim. Sad me ne interesuje. - Pa što si onda besan? - Pa nazvala me je...

Pored mene su prolazile žene koje su mirisale na parfeme skupe ili jeftine sa mirom na licu hrabrošću u srcu sigurnošću u hodu a ja sam ona koja je mirisala na pab ona koja je nosila crne misli u sebi ona koja je za hrabrost samo čula ona koja je upoznala sva lica tuge ali i...