Koliko naši putevi umeju biti zamršeni, neraspletivi, neraskidivi? Koliko naši ciljevi umeju biti udaljeni, opskurni? Jedno znamo, neispitana večnost jedini je ka kojem neumitno stremimo. ...