Pored mene su prolazile žene koje su mirisale na parfeme skupe ili jeftine sa mirom na licu hrabrošću u srcu sigurnošću u hodu a ja sam ona koja je mirisala na pab ona koja je nosila crne misli u sebi ona koja je za hrabrost samo čula ona koja je upoznala sva lica tuge ali i...

Žičana ograda protezala se cijelom dužinom prihvatilišta ‒ bivšeg hotela nižeg ranga u kome su se nekada okupljale prostitutke i pijanice, a sada je bio dom izbjeglicama iz Sirije, Eritreje i, na kratko vrijeme, osobama sa Balkana koje su se nadale sreću pronaći u prohladnoj...