''Fotografija prikriva pogled za površinu stvari, i tako, obično, zamagljuje njihovu skrivenu suštinu koja se samo kao treperenje svetlosti i senki probija kroz njihovu fizionomiju. To ne mogu da ulove ni najpreciznija sočiva. Tu se mora pipkati već pomoću osećanja...