Kada bi mi Gospod dao da u Sledećem životu budem klavir Nekog budućeg Šopena Bila bih kao bubica mirna Čekala bih da se izvrši životna smena Čekala bi i moja duša Buduća klavirna Kada bih bila neko čudesno jelo Jedno od onih kod kojih preovladava masa Izabrala bih pitu od džeza Da svako ko me...