Ako me zavoliš - ti nemoj Da zavoliš nikad Mojih deset minuta od Senja do Ćuprije, Prvu ulicu desno; Neke stvari nikad smešne neće postati Dok biće sasvim smešno o njima plakati život ceo. Ako me zavoliš - ti nemoj Da voliš moje trenutke U kojima ćute tišine Ni ove grudi Gde moji se pohranjeni...